Make your own free website on Tripod.com

 

Knjigu možete kupiti u skriptarnici fakulteta, knjižari Savremene administracije u Beogradskoj ulici ili knjižari izdavača ”Stubovima Kulture” na Trgu Republike
 

Studenti mogu koristiti i drugo izdanje, pri čemu treba da nabave i delove knjige koji su izmenjeni i dopunjeni

II izmenjeno i dopunjeno izdanje - izdavač Jugoslovenska knjiga

 

 

 

III izmenjeno i dopunjeno izdanje - izdavač Stubovi kulture