Make your own free website on Tripod.com

U prvom delu ove strane dati su programi koji su potrebni da bi ste u potpunosti mogli da koristite sve prednosti ovog sajta. Drugi deo namenjen je onima koji se ozbiljnije bave ekonomijom.

 

 
program za preuzimanje tekstualnih dokumenata u pdf ekstenziji
 
program za multimediju
program za multimediju