Make your own free website on Tripod.com

wp_banner.gif (8211 bytes)

Na ovoj strani možete preuzeti radove u policy paper i working paper formi. Da bi ste mogli da preuzmete radove u pdf ekstenziji morate imati program Acrobat Reader koga možete preuzeti sa mreže. Pored toga možete pročitati i članke objavljene u časopisu "Ekonomist" i makroekonomske osvrte objavljene u Biltenu G17.

Aktivne su ikonice za pdf format koristite desni klik na mišu i opciju "Save Target As..."
Jezik na kome je rad napisan označen je zastavicama

- srpski  - engleski

DOWNLOAD ADOBE ACROBAT READER get acrobat reader

 
RADOVI - WORKING PAPERS
wp 001 Demokratija i ekonomski rast u zemljama u tranziciji

    "Ekonomska misao"

wp 002 NBY Independence - Any Hope for Improvement?
    
wp 003 Paralelno devizno tržište i špekulativni udari
     
ANALIZE - POLICY PAPERS
pp 001 Decenija propadanja
    "Bilten G17"
pp 002 Politekonomska analiza režima u Srbiji 1987-2000
    "Nova Srpska politička misao"
 
ČLANCI - ARTICLES
Beda vodi u diktaturu
    "Ekonomist" br.
MAKROEKONOMSKI OSVRT - MAKROECONOMIC REVIEW
01 I/2000 02 II/2000 03 III/2000 04 IV/2000
05 V/2000 06 VI/2000 07 VII/2000 08 VIII/2000
09 IX/2000 10 X/2000 11 XI/2000 12 XII/2000
13 I/2001 14 II/2001 15 III/2001 16 IV/2001
17 V/2001 18 VI/2001 19 VII/2001 20 VIII/2001